Afrekenen

U heeft niets in uw winkelwagen.

Termen en voorwaarden

UK Customer Support
Octbox Ltd

6 Phelps Road
Norwich NR7 0XU
England

sales@nordiktackle.net
Company Director: Richard Tyler

Tel 0800 612 4036

Voorwaarden en bepalingen
1. Algemeen

1.1 Wij behouden ons het recht voor deze voorwaarden en bepalingen op ieder moment te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra deze op de website worden vermeld (zie datum bovenaan). Het is uw verantwoordelijkheid om de voorwaarden en bepalingen telkens als u deze website gebruikt te lezen, en als u de website blijft gebruiken betekent dit dat u instemt gebonden te zijn aan de meest recente voorwaarden en bepalingen.

1.2 Indien u geen consument bent dan bevestigt u dat u bevoegd bent om een bedrijf namens wie u deze website gebruikt te binden

2. Bestelprocedure
2.1 Bestellingen die u op deze website plaatst zijn onder voorbehoud van aanvaarding in overeenstemming met deze voorwaarden en bepalingen. Bij annulering van een bestelling zal het aankoopbedrag onmiddellijk volledig worden terugbetaald.

2.2 U ontvangt van ons per e-mail een bevestiging van de bestelling waarin de door u bestelde artikelen zijn vermeld. Deze e-mail is geen opdrachtbevestiging of opdrachtacceptatie door Octbox Ltd.

2.3 Acceptatie van uw bestelling en het afsluiten van de overeenkomst tussen u en ons (Octbox Ltd) vindt plaats zodra de bestelde goederen naar u verzonden worden tenzij wij u hebben laten weten dat wij uw bestelling niet accepteren of indien u de bestelling heeft geannuleerd.

2.4 De gegevens van uw bestelling worden niet zodanig opgeslagen dat u deze gegevens via deze website kunt raadplegen. Daarom verzoeken wij u deze voorwaarden en bepalingen en de bevestiging van de bestelling voor uw eigen administratie af te drukken.

3. Levering
3.1 De vermelde verzend- en verpakkingskosten gelden uitsluitend voor bestemmingen op het vasteland. Houdt u er rekening mee dat eilandtoeslagen hoog kunnen zijn. Wij leveren niet aan BFPO-adressen, postbusadressen en in sommige Europese landen. Voor alle goederen dient bij aflevering te worden getekend door een volwassen persoon van 18 jaar of ouder.

3.2 Afleverkosten en verwachte levertermijnen worden in de verzendgegevens vermeld. Wij stellen alles in het werk om goederen binnen de geschatte termijnen te leveren, maar als gevolg van onvoorziene factoren zijn vertragingen soms onvermijdelijk. Octbox Ltd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige vertraging of het niet binnen de geschatte termijnen leveren van goederen.

3.3 De aansprakelijkheid van Octbox Ltd beperkt zich tot de kosten van vervanging van een beschadigd onderdeel of terugbetaling van het aankoopbedrag.

4. Betaling
4.1 Er wordt automatisch een e-mail met een hyperlink naar onze kassa gegenereerd. De link toont onze bankgegevens en informatie om u door de betalingsprocedures te leiden. Indien nodig kunt u uw verzendadres op dit punt in de procedure wijzigen.

4.2 De prijs die u betaalt is de prijs die op deze website wordt vermeld op het tijdstip waarop wij uw bestelling ontvangen, afgezien van de volgende uitzondering:

4.3 Octbox Ltd is verantwoordelijk voor alle op de website geplaatste transacties.

Hoewel we alles in het werk stellen om de juiste prijzen op onze website te vermelden kunnen zich mogelijkerwijs fouten voordoen. Zodra wij een fout ontdekken in de prijs van de door u bestelde goederen zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden uw bestelling tegen de juiste prijs opnieuw te bevestigen of uw bestelling te annuleren. Indien wij geen contact met u kunnen opnemen zullen wij de bestelling als geannuleerd behandelen. Indien u na betaling van de goederen uw bestelling annuleert ontvangt u het volledige aankoopbedrag retour.

5. Retouren, annuleringen en vervangingen
5.1 U heeft het recht uw bestelling van een tegen een vaste verkoopprijs gekocht artikel binnen 1 maand na ontvangst te annuleren tegen volledige terugbetaling van het aankoopbedrag. U dient echter redelijke zorg voor het artikel te dragen en het artikel dient ongebruikt en in nieuwstaat te verkeren. Om uw bestelling te annuleren dient u ons per e-mail of schriftelijk te informeren. Indien een door u bestelde zitkist niet voldoet aan uw verwachtingen neem dan telefonisch contact met ons op (voor klanten in het VK 0800 6124036, buiten het VK 0049 2166 255564) of door een e-mail te sturen naar sales@octbox.co.uk. Wij zorgen er dan voor dat het artikel kosteloos bij u wordt opgehaald en het aankoopbedrag volledig wordt terugbetaald.
Indien u een onjuist of ondeugdelijk artikel heeft ontvangen dient u ons hiervan binnen 14 dagen na ontvangst op de hoogte te stellen. U heeft een proefperiode van 30 dagen ingaande vanaf de datum van levering van de zitkist. Dit geldt voor alle aangeschafte zitkisten. Indien u op enig moment tijdens deze proefperiode besluit dat de zitkist niet aan uw verwachtingen voldoet vragen wij u ons hierover te informeren, per e-mail aan sales@nordiktackle.net, of telefonisch op 0800 6124036. Wij zorgen ervoor dat het artikel wordt opgehaald en het aankoopbedrag volledig wordt terugbetaald.
LET OP: Alle artikelen dienen in de oorspronkelijke verpakking te worden geretourneerd.

5.2 Alle maten en afmetingen zijn slechts bij benadering. We stellen echter alles in het werk om deze zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.

6. Intellectueel eigendom
6.1 U erkent en gaat ermee akkoord dat alle auteursrechten, handelsmerken en alle andere intellectuele eigendomsrechten op al het als onderdeel van uw gebruik van deze website beschikbaar gesteld materiaal en/of inhoud te allen tijde in bezit blijft van ons of onze licentiegevers. U mag dit materiaal slechts gebruiken op de wijze die door ons of onze licentiegevers is toegestaan.

6.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat het materiaal en de inhoud op deze website beschikbaar wordt gesteld voor uw persoonlijke, niet-commerciele gebruik en dat u dergelijk materiaal en inhoud slechts mag downloaden voor het gebruik van deze website. U erkent bovendien dat ieder ander gebruik van materiaal en inhoud van deze website strikt verboden is en u gaat ermee akkoord dergelijk materiaal en inhoud niet te kopiëren, te verveelvoudigen, door te sturen, te publiceren, vertonen, distribueren, commercieel te exploiteren of afgeleide werken hiervan te creëren en u gaat ermee akkoord een derde partij hierbij niet te ondersteunen of te faciliteren.

7. Aansprakelijkheid en vrijwaring
7.1 Deze voorwaarden en bepalingen bevatten niets dat de aansprakelijkheid uitsluit of beperkt voor overlijden of persoonlijk letsel dat is veroorzaakt door nalatigheid, bedrog, of enige andere aansprakelijkheid die onder de van toepassing zijnde wetgeving niet uitgesloten of beperkt kan worden.

7.2 Onder voorbehoud van paragraaf 7.1 hierboven zal Octbox Ltd zich naar redelijkheid inspannen om de juistheid van de informatie op de website te controleren, maar geeft geen verklaring of garantie af - zowel expliciet als impliciet, wettelijk of anderszins - met betrekking tot de inhoud of beschikbaarheid van de website. Octbox Ltd aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging voortvloeiende uit enige handeling of een handeling die verband houdt met materiaal of informatie op de website.

7.3 Indien een product een gebrek vertoont is de aansprakelijkheid van Octbox Ltd beperkt tot de kosten van vervanging van het product of de terugbetaling van het oorspronkelijk betaalde aankoopbedrag.

7.4 Dit artikel 7 heeft geen invloed op uw wettelijke rechten als consument, en is evenmin van invloed op uw rechten tot annulering van de overeenkomst.

8. Overige bepalingen

8.1 Octbox Ltd is niet aansprakelijk ten aanzien van het niet tijdig of in het geheel niet leveren van producten of enige andere verplichting zoals vermeld in deze voorwaarden en bepalingen indien dit geheel of gedeeltelijk hetzij direct of indirect is veroorzaakt door omstandigheden waarover zij redelijkerwijs geen controle had/heeft.

8.2 Als enig deel van deze voorwaarden en bepalingen door een bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, dan blijft de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige onderdelen van deze voorwaarden en bepalingen onaangetast.

8.3 Deze voorwaarden en bepalingen, met inbegrip van de in deze voorwaarden en bepalingen vermelde documenten of andere bronnen, prevaleren boven alle eerdere verklaringen, afspraken en overeenkomsten tussen u en Octbox Ltd (met inbegrip van het bestellen van producten) en omvat de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en Octbox Ltd

Back to Top